ítejte na stránkách skupiny Innamorata!

Vítejte na stránkách skupiny Innamorata!

      Jsme hudební a taneční skupina zaměřená na osobitou interpretaci gotické a renesanční hudby (světské i církevní) a dobových tanců (přesněji scénických tanců s velkým zastoupením dobových tanečních prvků a zvyklostí). Od roku 2007 se rozšířil náš repertoár o ruské lidové písně.


      Skupina má 5 stálých a 2 hostující členy – dívky.


      Hudební těleso fungovalo donedávna (do roku 2006) pod názvem Žaltář, ale s odchodem posledního zakládajícího člena této skupiny jsme se rozhodli název změnit.
Kostýmy:


Instrumentář:

Dobové hudební nástroje:


Ostatní hudební nástroje: