vorské gotické tance

Dvorské gotické tance

Délka vystoupení:

      10 – 15 minut (4 tance)


Počet účinkujících:

      3 – 4 dívky


Kostýmy:

      Šlechtické šaty z období gotiky


Choreografie:

      Scénický tanec s velkým zastoupením dobových tanečních prvků a zvyklostí


Hudba:

      Převážně z vlastní produkce


Minimální prostor pro vystoupení:

      4 x 4 m