obová hudba

Dobová hudba      Texty písní jsou převážně v původních jazycích – latinské, staročeské, oscitánské, staroněmecké, starofrancouzské … Některé jsme přeložili do současné češtiny, aby se jejich obsah více přiblížil divákům.


Nástroje:

      Věrné repliky skutečných historických nástrojů zhotovené podle dochovaných artefaktů, písemností

a vyobrazení. Více o hudebních nástrojích »


Kostýmy:


Počet účinkujících:

      3 – 5 dívek


Možnosti vystoupení: